Privacy

Identiteit van de ondernemer
Gontinic BV
Noorddijk 3
2391 CE Hazerswoude Dorp
NL

Telefoonnummer: (+31) 172-419449
E-mailadres: info@gontinic.nl
KvK-nummer: 65990838
Btw-identificatienummer: NL856346858B01

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking
Wanneer u een order plaatst op procare-nutraceuticals.com vragen wij u verschillende gegevens te verstrekken. In deze sectie leest u welke gegevens wij u vragen te verstrekken en voor welk doel wij deze gebruiken.

-Adresgegevens
Om uw order te kunnen verwerken en naar het juiste adres te kunnen verzenden vragen wij u om uw adresgegevens te verstrekken.

-Geboortedatum
De producten op procare-nutraceuticals.com worden niet verkocht aan personen jonger dan 18 jaar oud. Wij vragen u uw geboortedatum te verstrekken om te kunnen bepalen of u onze producten mag kopen.

-E-mailadres
Om uw order goed te kunnen verwerken vragen wij u om uw e-mailadres te verstrekken. Naar het door u opgegeven e-mailadres sturen wij een orderbevestiging, alsmede berichten met betrekking tot veranderingen in de status van uw product. Bij veranderingen in de status van uw product kunt u denken aan het moment dat wij uw betaling hebben ontvangen en het moment dat wij uw bestelling hebben verzonden. In het geval van onregelmatigheden met betrekking tot uw order gebruiken wij uw e-mailadres om persoonlijk contact met u op te nemen.

Optioneel kunt u ons toestemming geven uw e-mailadres voor marketingdoeleinden te gebruiken. U geeft ons hiervoor toestemming door tijdens het bestelproces het hiervoor bestemde vakje aan te vinken. U geeft ons hiermee toestemming om u op regelmatige basis een nieuwsbrief te sturen, alsmede om u berichten over aanbiedingsacties en kortingen te sturen. Nadat u zich hiervoor heeft aangemeld kunt u zich op ieder gewenst moment weer uitschrijven voor deze berichten. U doet dit door in een ontvangen e-mail op “afmelden” of “unsubscribe” te klikken.

Duur van opslag gegevens
Om te bestellen op procare-nutraceuticals.com maakt u een account aan. Wij bewaren de door uw verstrekte gegevens zolang als u actief van uw account gebruikt blijft maken. Accounts die langer dan 26 maanden niet gebruikt zijn, dat wil zeggen dat er gedurende een aaneengesloten periode van 26 maanden geen enkele bestelling is geplaatst, beschouwen wij als inactieve accounts. Inactieve accounts worden verwijderd. Wanneer uw account is verwijderd en u wilt een nieuwe bestelling plaatsen kunt u hiertoe een nieuwe account aanmaken, indien gewenst met dezelfde gegevens. U heeft het recht om, om wat voor reden dan ook, uw account uit ons systeem te laten verwijderen. U kunt hiertoe een e-mail sturen naar info@gontinic.nl. Uw account zal dan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 72 uur, worden verwijderd uit ons systeem.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen en te wissen. Door in te loggen op uw persoonlijke account kunt u uw gegevens inzien en desgewenst aanpassen. Wanneer u uw account wil laten wissen uit ons systeem kunt u daartoe een e-mail met dit verzoek sturen naar info@gontinic.nl. Uw account zal dan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 72 uur, worden verwijderd uit ons systeem.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u een klacht hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of hebben verwerkt. U kunt dit doen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard geven wij er de voorkeur aan wanneer u bij klachten in eerste instantie contact opneemt met ons. U kunt hiertoe een e-mail sturen naar info@gontinic.nl.

Andere ontvangers van persoonsgegvens
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden voor commerciële doeleinden.

Wij verzamelen met behulp van Google Analytics algemene gegevens over de manier waarop onze website gebruikt wordt. Met Google Analytics monitoren wij onder andere het aantal bezoekers, de (globale) locatie van bezoekers, de tijd die gemiddeld op onze website wordt doorgebracht, welke pagina’s van de website het meest bezocht worden, het percentage bezoeken dat tot een verkoop leidt en de totale opbrengst van alle verkopen. Wij gebruiken deze gegevens niet om het gedrag van individuele bezoekers te monitoren, maar om algemene trends in het gedrag van bezoekers van onze website te ontdekken. Wij doen dit om het aantal verkopen te verhogen en de algehele gebruikservaring van de website te verbeteren.

Toestemming
Om een bestelling te kunnen plaatsen op onze website moet u eerst akkoord gaan met onze algemene voorwaarden. U kunt hiertoe tijdens het bestelproces het daartoe bestemde vakje aanvinken om deze toestemming te verlenen. Uw akkoord op onze algemene voorwaarden betekent tevens dat u akkoord gaat met onze privacyverklaring, waarin staat beschreven hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment intrekken. U kunt hiertoe een e-mail sturen naar info@gontinic.nl. Houd u er rekening mee dat wij voor het verwerken van uw bestelling uw toestemming nodig hebben.

Vragen?
Wij vinden uw privacy belangrijk. Wanneer u vragen hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken neemt u dan contact met ons op via info@gontinic.nl.